Pět šílených konceptů 70. let: Klíny, kam oko dohlédne

Dnes musí auta myslet mimo jiné i na chodce, které maminka nenaučila přecházet silnici. Koncepty ze sedmdesátých let to dělat nemusely a dodnes jsou úchvatné, i když někdy ne prvoplánově krásné. Ambice pro sériovou výrobu neměl žádný.

Vydáno: 29. 11. 2017

Zdroj: novinky.cz