Silniční kontrola, pane řidiči!

Znáte svá práva a povinnosti při silniční kontrole? Role jsou sice jasně dané, ale zdaleka to není tak, že navrch má policista. Je dobré vědět, na co máte právo a na co ne.

"Řidič má za povinnost řídit se pokyny policisty. Vždy ale musí být před každým úkonem poučen," cituje suše úředně, přitom ale jednoznačně ředitel dopravní policie Leoš Tržil základní poučku. Do těch samozřejmých povinností patří pochopitelně předložení dokladů a dnes už i dýchnutí do alkotestru.

Když už se - jak policisté říkají - projednává nějaký ten přestupek, nejčastěji rychlost nebo parkování, snaží se řidič obvykle buď minimalizovat pokutu nebo přestupek úplně zpochybnit. Dojde třeba i na fotografie nebo videozáznam. Ale pozor, na místě ho řidič vidět nemůže. "Fotka nebo video je důkazní materiál, na jehož zkoumání na místě řidič právo nemá. Bude ho mít k dispozici při případném pozdějším správním řízení," vysvětluje Leoš Tržil.

 Události Silniční kontrola
Věděli jste, že na prohlídku interiéru vozu má policista právo jen tehdy, pokud má podezření na trestný čin.


Podle práva vyřešení přestupku stojí a padá s momentem zaplacení pokuty. Zaplacení na místě je nezvratně bráno jako doznání řidiče a souhlas s vyřízením. Vystavení složenky policistou má tentýž účinek. Naopak nezaplacení na místě je cesta, jak prosadit svůj nesouhlas s policejním postupem. Přímo na místě potom musí policista sepsat oznámení o přestupku a zde je možné - a lze to určitě doporučit - napsat svůj nesouhlas. Hlavní slovo pak místo strážce pořádku má úředník na příslušné radnici nebo magistrátu. Jenomže pozor: správní řízení je v případě neúspěchu řidiče finančně podstatně náročnější. Kromě pokuty je tu totiž ještě správní poplatek.

Pouštět se do křížku s policií na místě nebo do boje s magistrátním aparátem, to ovšem v našich podmínkách vyžaduje už skutečně zkušeného matadora. Ale jde to. Na místě rozhoduje policista.

"Je určitě dobré po zastavení vystoupit a pozdravit. Lidská slušnost hned na úvod obvykle přiměje i protistranu k lidskému vystupování," říká psychiatr Jan Cimický. Na to, jak se během vteřin zklidnit z překvapeného vzteku - nejčastěji po průjezdu kolem maskovaného radaru -, má způsobů několik. "Je třeba odstranit tu první zlobnou emoci. Takže doporučuji například začít - klidně nahlas - odečítat nebo si vzpomenout na včerejší večeři," nabádá doktor Cimický.

 Události Silniční kontrola
"Řidič nemá právo vidět na místě fotografii nebo videozáznam přestupku."


Je všeobecně známo, že například měření rychlosti není vždy vedeno snahou o bezpečnost. "Republikový policista odvádí peníze za pokuty do státního rozpočtu, městský a obecní strážník do městské nebo obecní pokladny. A tady je samozřejmě riziko, že se část těchto prostředků vrátí strážníkovi třeba na odměnách. Z toho plyne i motivace ke způsobu řešení přestupku," říká bez obalu bývalý dlouholetý krajský ředitel dopravní policie Stanislav Huml. Tvrdí navíc, že republikový policista při řešení přestupku nebo při běžné kontrole je prostě "jen" v práci. Je tudíž velká šance, že při "dobrém zacházení" nebude hledat potíže a nesáhne k nejpřísnějším pokutám.

Na policejní postup je možné si dodatečně stěžovat. V případech stížností podávaných po silniční kontrole nebo uložení pokuty je ale úspěšnost reklamace jednání policisty velmi nízká. Jednak je situace prakticky těžko rozporovatelná a jednak jsou stížnosti hodnoceny jako účelové, tedy podávané jako snaha se policistovi pomstít. Do otevřeného boje s policií na místě se může pustit jen postupů a práv dobře znalý řidič.

Pokud si jste ale svými právy jisti, není důvod tak neučinit. Třeba když vás policie, kterou přivoláte k autu s kolem poškozeným kvůli špatnému stavu silnice, bude chtít zcela neprávem obvinit z oblíbeného "nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky" a místo zdokumentování katastrofálního stavu silnice se vám bude snažit napařit pokutu. Jde o typický příklad, kdy v právu je řidič a je namístě žádat po policistech nejen zdokumentování situace po vzniku škody, ale také zjištění viníka.

 Události Silniční kontrola


Vydáno: 30. 12. 2012

Autor: Jan Rýdl (Motor-Presse Bohemia)

Zdroj: autopruvodce.cz