Značky na přání, 110 km/h na vybraných silnicích. Změny pro řidiče v roce 2016

Registrační značky na přání, zvýšení rychlosti na vybraných silnicích I. třídy, vyšší pokuty při vjetí na železniční přejezd na červenou nebo povinnost chodců za tmy nosit mimo obec reflexní prvky na oděvu. Přinášíme přehled změn pro následující rok.

Vydáno: 22. 12. 2015

Zdroj: novinky.cz